DZIAŁANIA


W związku z ostatnio ogłoszonym prezydenckim „sukcesem negocjacyjnym” w sprawie Zakrzówka oraz naturalnie pojawiającym się niepokojem mieszkańców i organizacji społecznych, dotyczącym zabudowy mieszkaniowej, uprzejmie proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Mieczysław Gil, działacz Solidarności z Nowej Huty, a obecnie senator RP poparł inicjatywę Mirosława Gilarskiego zmierzająca do przyjęcia w Krakowie rodzin repatriantów z Donbasu.


S. Kostecki - prezes Partii Polaków Ukrainy i Mirosław Gilarski

W czwartek, 24 września spotkałem się ze Stanisławem Kosteckim - Prezesem Partii Polaków Ukrainy. Rozmawialiśmy o konieczności realnej pomocy dla Polaków na Ukrainie i na pozostałych obszarach byłego ZSRR.