O MNIE

• Radny Miasta Krakowa, a we wcześniejszych latach przewodniczący  Dzielnicy  VIII  "Dębniki" – pracuje w komisjach: Budżetowej, Edukacji, Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

• Prezes Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o., która powstała z połączenia spółek PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Od 2016 roku prezes zarządu PKP Utrzymanie sp. z o.o., gdzie przeprowadził modernizację i restrukturyzację. Od 2017 roku prezes spółki PKP Budownictwo sp. z o.o. Na przełomie lat 2017 i 2018 przeprowadził fuzję obu spółek, pod nową marką PKP TELKOL.

• W latach 2008 - 2015 dyrektor piłkarskiej szkoły mistrzostwa sportowego – SMS  Kraków,  jej  uczniowie  to  najlepsi  juniorzy  w  Polsce

• W latach poprzednich: Przewodniczący Rady Nadzorczej Armatura Krakow S.A., Członek Zarządu Ponar Holding oraz Dyrektor Projektu - Biuro Nieruchomości Strategicznych - Centrala PKP S.A.,  pracownik  samorządowy 

• Ma ukończone 2 fakultety na UJ: Historia (1991-1996, studia magisterskie - specjalność samorządowa) i Administracja samorządowa (1999, Wydział Prawa i Administracji UJ - licencjat) oraz studia podyplomowe, m.in. Zarządzanie Organizacjami Sportowymi (UJ, AWF 2011), Studia Administracji Publicznej na Wydział Prawa i Administracji UJ (1998) i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Krakowskiej Szkoła Finansów (2007) oraz ...kurs protokołu dyplomatycznego. Rok 2017 – ukończone studia Executive Master of Business Administration (MBA) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

• Dyplomowany menadżer sportu (uprawnienia ministerialne 2011)

• Były reprezentant UJ w siatkówce.

• Pasjonat historii Kresów. Pomaga Polakom na Wschodzie