PRIORYTETY

  • Państwo chroniące zwykłych ludzi przed niesprawiedliwością i wyzyskiem. Koniec z uprzywilejowaną pozycją wielkich koncernów, banków czy sieci handlowych. Sprawiedliwe sądy, prawo chroniące słabszych.

  • Rząd wspierający rodzimych przedsiębiorców i polskie firmy, pobudzający wzrost zatrudnienia i wzrost płac realnych. Polacy mogą zarabiać więcej!

  • Solidarność to ukrócenie przywilejów, korupcji i marnotrawstwa wspólnych pieniędzy przez polityków i urzędników, to sprawiedliwe korzystanie ze wzrostu gospodarczego Polski.

  • Środowisko naturalne będące wspólną wartością całego narodu nie może być dewastowane w celu osiągania zysków przez prywatne firmy i korporacje.

  • Zanieczyszczenie powietrza jest głównym problemem środowiskowym, przed którym stanie Sejm i Rząd w nadchodzącej kadencji.

  • Sport jako główny element wychowania i kształtowania charakterów młodzieży.

  • Polacy zagranicą powinni otrzymać mocne wsparcie i pomoc, szczególnie Polacy na Kresach, a Karta Polaka powinna zostać znowelizowana. Najpierw przyjmijmy Polaków z terenów byłego ZSRR, a dopiero potem innych uchodźców.