Prezes PKP TELKOL sp. z o.o. - spółki Grupy PKP będącej liderem usług telekomunikacyjnych, teletechnicznych i utrzymaniowych dla kolei w Polsce. 

Dyplomowany menedżer Master of Business Administration (MBA) – Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Wydziały: Prawa i Administracji oraz Historii.

Były Radny Miasta Krakowa

 

 

 

Działalność zawodowa

• Prezes Zarządu PKP TELKOL sp. z o.o., która powstała z połączenia spółek PKP Utrzymanie i PKP Budownictwo. Od 2016 roku prezes zarządu PKP Utrzymanie sp. z o.o., gdzie przeprowadził modernizację i restrukturyzację. Od 2017 roku prezes spółki PKP Budownictwo sp. z o.o. Na przełomie lat 2017 i 2018 przeprowadził fuzję obu spółek, pod nową marką PKP TELKOL.

• W latach 2008 - 2015 dyrektor piłkarskiej szkoły mistrzostwa sportowego – SMS  Kraków,  jej  uczniowie  to  najlepsi  juniorzy  w  Polsce.

• Związany z koleją, pracował w PKP Intercity S.A, oraz PKP S.A., jako Dyrektor Projektu w Biurze Nieruchomości Strategicznych.

• Doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego: PONAR S.A. w Wadowicach, Bonus Poland S.A., GKM sp. z o.o., Egzamin państwowy dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa, zasiadał w Radach Nadzorczych PRO AGRO S.A., PBP “Chemobudowa-Kraków” S.A., Armatura Kraków S.A.

 

Wykształcenie

• Executive Master of Business Administration (MBA) - studia i praca dyplomowa w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

• Ma ukończone 2 fakultety na UJ: Historia (1991-1996, studia magisterskie - specjalność samorządowa) i Administracja samorządowa (1999, Wydział Prawa i Administracji UJ - licencjat) oraz studia podyplomowe, m.in. Zarządzanie Organizacjami Sportowymi (UJ, AWF 2011), Studia Administracji Publicznej na Wydział Prawa i Administracji UJ (1998) i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w Krakowskiej Szkoła Finansów (2007) oraz ...kurs protokołu dyplomatycznego. 

• Dyplomowany menadżer sportu (uprawnienia ministerialne 2011).

 

Działalność społeczna

• Radny Miasta Krakowa w latach 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, a we wcześniejszych latach przewodniczący Dzielnicy  VIII  "Dębniki".

• Pasjonat historii Kresów, aktywnie pomaga Polakom na Wschodzie.